ทำเสียงแก่สนุกสนานพระเจ้าทั้งหมดพวกเจ้าที่ดิน, ร้องเพลงออกมาเป็นเกียรติของชื่อของเขาและให้การสรรเสริญของเขารุ่งโรจน์

เพลงถูกใช้เป็นรูปแบบของการสวดมนต์ตั้งแต่ไหน แต่ไร อาขยานคนในกลุ่มได้ใช้ดนตรีเพื่ออธิษฐานด้วยกัน และเพลงสวดส่วนใหญ่มีการตั้งค่าปรับแต่งเพื่อให้ง่ายขึ้นสำหรับผู้ที่ระบุกับพวกเขา ในความเป็นจริงและเพลงสวดตั้งค่าปรับแต่งได้ช่วยเสริมสร้างความเชื่อในพระเจ้าและสร้างความรู้สึกของ oneness กับพระองค์

คริสเตียนแผ่นเพลง> ได้รับการปฏิบัติตามนับตั้งแต่เพลงแผ่นแรกที่ถูกนำในการมีอยู่ประมาณ 500 AD ในเวลานั้น, วาติกันมีสมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรี่ที่มีชื่อเสียงที่เป็นเพลงรักกระตือรือร้น สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรี่เป็นทางการและการอ่านเพื่อทำเพลงคริสตจักรและรอบ 600 AD, เพลงได้ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นแผ่นเพลงและยังคงเป็นวิธีการที่ไปในวันนี้ คริสเตียนแผ่นเพลงแรกถูกเรียกว่า'Gregorian Chants'หรือ'คริสต์ศักราชCantus'ซึ่งเป็นคริสเตียน Chants ศักดิ์สิทธิ์ที่ยังคงปฏิบัติ

คริสเตียนแผ่นเพลงประกอบด้วยสองประเภทเพลงและดนตรีรายใหญ่รายย่อย เพลงที่สำคัญเป็นส่วนใหญ่สำหรับการสรรเสริญและนมัสการและ portrays ความสุข รองลงมาเป็นดีกว่ารายใหญ่เป็นมันถืออารมณ์ของมนุษย์เช่นความโกรธความตื่นเต้นและความโศกเศร้าและเป็นธรรมชาติ

เพลงคริสเตียนพบได้ในเกือบทุกภาษาที่มีส่วนใหญ่ของเพลงที่พบในยุโรป รูปแบบพื้นฐานของเพลงคริสเตียนคือ'แซ่ซ้อง'และ'การสรรเสริญและนมัสการ.' ตั้งแต่คริสตจักรพระวรสารเป็นที่ขึ้นเพลงคริสเตียนแผ่นวันนี้เน้นบรรดาการสรรเสริญและนมัสการ,'กว่าเพลง'เพลงสวดแบบดั้งเดิม มันค่อนข้างพอใจและเพลงคนรักทุกกระตือรือร้นมีเป้าหมายที่จะเล่นดนตรีด้วยการอ่านมากกว่าจากหู วันนี้, เพลงแผ่นคริสเตียนสามารถพบได้ในเว็บไซต์เพลงจำนวนมากบนอินเทอร์เน็ตที่มีบางอย่างให้ตัวเลือกในการดาวน์โหลดฟรี

Advertisements